Chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Ngày 1-6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa có Công văn số 1511/BHXH-CSXH gửi BHXH đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung nhằm chấn chỉnh vấn đề hưởng chế […]