Thị trường cơ sở không tránh được đỏ lửa trên vốn hóa trung bình

Biến động thị trường chứng khoán

Thị trường cơ sở là một trong những thị trường đặc biệt của chứng khoán. Đặc biệt trong chứng khoán phái sinh, thị trường này có khá nhiều đặc thù. Trong tuần qua, trên bảng […]

Phái sinh hàng hóa một trong những lựa chọn mới của chủ đầu tư

Hàng hóa phái sinh tăng nhanh tại Việt Nam

Thị trường chứng khoán gia nhập vào Việt Nam không quá lâu. Nhưng chúng nhanh chóng chiếm được nhiều sự đầu tư của các ông lớn. Với việc cổ phần hóa công ty, đưa chúng […]