Tập đoàn Bảo Việt sẽ không tập trung nhiều cho tăng trưởng năm 2021

Tập đoàn Bảo Việt sẽ không tập trung nhiều cho tăng trưởng năm 2021

Vào sáng ngày 11/6/2021, Tập đoàn Bảo Việt có cơ hội làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Tại đây, cuộc gặp gỡ xoay quanh tình hình hoạt động và cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã đề nghị Tập đoàn cần có hành lang phát triển doanh nghiệp bằng cách tập trung xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030.

Cuộc họp cũng cho biết, với tình hình dịch Covid phức tạp như hiện nay, do đó năm 2021, Tập đoàn Bảo Việt không đặt mục tiêu tập trung nhiều cho tăng trưởng. Thay vào đó tập đoàn sẽ tập trung quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời vẫn phấn đấu giữ vững vị trí số 1 về doanh thu và thị phần.

Tập đoàn Bảo Việt báo cáo tình hình hoạt động

Tập đoàn Bảo Việt báo cáo tình hình hoạt động

Tại cuộc làm việc, ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã báo cáo về các nội dung:

Lịch sử hình thành.

Ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

Quá trình cổ phần hóa của Tập đoàn.

Cơ cấu vốn của Tập đoàn Bảo Việt (hiện tại tỷ lệ vốn nhà nước tại Bảo Việt chiếm 65%)…

Về kết quả kinh doanh năm 2020, ông Đào Đình Thi cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường bảo hiểm bị tác động không nhỏ. Bảo hiểm nhân thọ trong điều kiện bình thường tăng trưởng hơn 30%/năm. Nhưng năm 2020 do dịch bệnh đã giảm chỉ còn 19,5-20%. Bảo hiểm phi nhân thọ cũng giảm 30%, chỉ còn 8-10%. Trước đây bình quân toàn ngành bảo hiểm tăng trưởng 23%. Nhưng do dịch bệnh, còn 15%. Đây là khó khăn chung với tất cả doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên trong năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị đã hoàn thành và vượt kế hoạch Bộ giao.

Sau khi báo cáo về tình hình hoạt động của Tập đoàn, đại điện Tập đoàn Bảo Việt cho biết về kế hoạch kinh doanh 2021. Kế hoạch được Tập đoàn đặt ra thận trọng do tình hình dịch bệnh. Do đó không đặt nặng phần tăng trưởng kinh doanh. Tập đoàn chỉ tập trung quản lý rủi ro với mục tiêu doanh thu hợp nhất 49 nghìn tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2021 và đề xuất

Ông Đào Đình Thi cũng báo cáo về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt năm 2021. Đồng thời đưa ra các nội dung xin ý kiến Bộ Tài chính để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Nội dung các phương án phân phối lợi nhuận sau thuế; kiến nghị đề xuất phương án để tháo gỡ những vướng mắc trong phân phối lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn; đề xuất tăng vốn điều lệ của Bảo Việt Nhân thọ; điều chỉnh việc sử dụng vốn; bổ sung nhân sự thành viên cho Hội đồng quản trị…

Về nhiệm vụ năm 2021, theo ông Đào Đình Thi, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Do đó, Tập đoàn Bảo Việt không đặt mục tiêu tập trung nhiều cho tăng trưởng. Chỉ tập trung quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhưng, vẫn phấn đấu giữ vững vị trí số 1 về doanh thu và thị phần.

Xin ý kiến các vị lãnh đạo

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Trước các đề xuất của Tập đoàn Bảo Việt, đại diện các cục, vụ chức năng của Bộ như: Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý công sản… đã giải đáp các vấn đề. Nội dung đề cập đến:

– Tài chính doanh nghiệp.

– Chi trả cổ tức để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

– Sắp xếp cơ sở nhà đất.

– Bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị,

– Thông qua các báo cáo đại hội cổ đông của Tập đoàn…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt thời gian qua. Bộ trưởng cũng đã cho ý kiến cụ thể về các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn tại buổi làm việc.

Tập Đoàn Bảo Việt và việc cần làm trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Bảo Việt cần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn. Tập trung kinh doanh có hiệu quả. Mở rộng thị trường, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Trong đó, Tập đoàn cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030. Từ đó có hành lang phát triển doanh nghiệp, đồng nhất quan điểm. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm nhân thọ…

Đồng thời, Tập đoàn cần đổi mới, sáng tạo, vừa giữ thị trường truyền thống, vừa phát triển thị trường mới. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng với bối cảnh kinh tế số, công nghệ số. Để mang lại tiện ích cho người tham gia bảo hiểm.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn Bảo Việt cần quan tâm đến việc tham gia đề xuất xây dựng thể chế pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ chức năng của Bộ tham gia xây dựng thể chế pháp luật. Từ đó tạo hàng lang pháp lý tốt nhất, thông thoáng nhất cho hoạt động. Từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *