Kiều hối vẫn “chảy mạnh” bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19

Kiều hối chảy mạnh về Việt Nam

Trước tình hình dịch bệnh xảy ra, lượng kiều hối chảy về Việt Nam tăng mạnh. Việt Nam tiếp tục trở thành một trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhất thế giới. Ngoài […]