Du lịch thông minh – TPHCM tiến hành số hóa ngành du lịch

Du lịch thông minh - TPHCM tiến hành số hóa ngành du lịch

Là một phần quan trọng của đô thị thông minh, du lịch thông minh sử dụng công nghệ thông tin truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch. Phục vụ 3 đối tượng […]

Điện ảnh Việt Nam – hoặc là số hóa hoặc là trở về thời kỳ đồ đá

Điện ảnh Việt Nam - Hoặc là số hóa hoặc là trở về thời kỳ đồ đá

Hội thảo với chủ đề “Lưu trữ, bảo quản, số hóa, phục chế phim trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” thuộc khuôn khổ hội nghị lần thứ 25 Hiệp hội các […]

Mỹ đưa công nghệ do thám đi xa hơn với những drone nhỏ như côn trùng

Mỹ đưa công nghệ do thám đi xa hơn với những drone chỉ bằng côn trùng

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân (AFRL) bắt tay cùng công ty Airion Health LLC biến sáng kiến nghe như viễn tưởng thành sản phẩm thực. Từ bằng sáng chế được cấp vào năm […]

Hành trình số hóa dữ liệu văn hóa tại Việt Nam đã bắt đầu

Hành trình số hóa dữ liệu văn hóa tại Việt Nam đã bắt đầu

Việc số hóa dữ liệu văn hóa dường như trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đẩy mạnh số hóa lĩnh vực này là một yếu tố quan trọng sẽ chi phối, thậm chí […]