Chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Ngày 1-6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa có Công văn số 1511/BHXH-CSXH gửi BHXH đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung nhằm chấn chỉnh vấn đề hưởng chế độ ốm đau, thai sản trong công tác quản lý, xét duyệt cho người lao động.

Trong công văn nêu rõ, thời gian gần đây, qua công tác quản lý, giám sát, thanh tra,kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện tình trạng thực hiện cấp chứng từ hưởng BHXH không đúng quy định cho người lao động (NLĐ) của các cơ sở khám chữa bệnh (KCB). Mục đích để thanh toán chế độ BHXH. Hơn nữa, xuất hiện trường hợp có hành vi trục lợi chính sách, vi phạm các quy định của pháp luật về chính sách an sinh xã hội.

Phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ ốm đau, thai sản

Chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Trong quá trình thẩm định hồ sơ ốm đau, thai sản tại một số nơi đã phát hiện bất thường. Đó là vấn đề trong việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN). Gồm các biểu hiện:

– Cấp giấy chứng sinh, giấy khai sinh không đúng thời gian thực tế sự việc phát sinh. Số lượng GCN được cấp lớn trong thời gian ngắn;

– Số ngày được nghỉ trên 1 GCN nhiều bất thường.

– Cấp GCN không đúng tình trạng sức khỏe, tình trạng mang thai….

– Số GCN do một bác sỹ cấp/một ngày rất lớn. Con số vượt xa số lượt khám tối đa cho phép đối với một bàn khám (một bác sỹ). Số liệu theo Hướng dẫn Quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh của bệnh viện. Ban hành kèm theo là Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế. Cùng với một số biểu hiện bất thường khác.

Sau đó, NLĐ nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH thanh toán chế độ ốm đau, thai sản.

Chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm pháp luật khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản

Trước tình trạng này, BHXH Việt Nam đã có các văn bản chỉ đạo. Công văn số 4733/BHXH-CSXH ngày 18/12/2019. Nội dung về việc chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN. Công văn số 3103/BHXH-CSXH ngày 01/10/2020. Nội dung về việc chấn chỉnh việc thực hiện đối soát dữ liệu KCB và cấp các hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH trên Cổng Thông tin Giám định BHYT. Đồng thời chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHXH của Tổng Giám đốc tại các Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành.

Nhiệm vụ cơ bản để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc cấp GCN tại các cơ sở KCB đã cấp các GCN có dấu hiệu bất thường nêu trên hoặc các dấu hiệu bất thường khác

Để ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về KCB, pháp luật về BHXH, gây thất thoát lãng phí, trục lợi quỹ BHXH, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Giám đốc và triển khai một số nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ thứ nhất

Trên cơ sở dữ liệu hiện có tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc cấp GCN tại các cơ sở KCB đã cấp các GCN có dấu hiệu bất thường nêu trên hoặc các dấu hiệu bất thường khác (thanh kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, đối soát với Hệ thống thông tin giám định BHYT…).

Nhiệm vụ thứ hai

Dừng chi trả ngay đối với các chứng từ đã xác định không hợp lý, không hợp lệ. Bằng mọi biện pháp thu hồi về quỹ số tiền đã chi trả chế độ với GCN cấp sai quy định nêu trên.

Nhiệm vụ thứ ba

Khai thác triệt để các ứng dụng phần mềm

Khai thác triệt để các ứng dụng phần mềm. Sử dụng đối với xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản và trong công tác hậu kiểm.

Nhiệm vụ thứ tư

Rà soát lại việc cấp GCN của các cơ sở KCB trên địa bàn. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh, thành phố. Đồng thời phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra. Trường hợp cần thiết thì chuyển cơ quan công an để điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

Nhiệm vụ thứ năm

Tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn về quản lý, đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.  Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục.

Nhiệm vụ thứ sáu

Tăng cường tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng lao động, NLĐ. Nhằm để họ tiếp nhận phản ánh về những biểu hiện bất thường về tình trạng nghỉ việc hưởng BHXH của NLĐ trong đơn vị.

Hiệu quả mang lại từ việc chấn chỉnh

Trong 4 tháng đầu năm 2021, BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng mới chế độ ốm đau, thai sản cho gần 3 triệu người. Công tác quản lý chi trả BHXH (ốm đau, thai sản…) và quản lý người hưởng các chế độ BHXH trong thời gian qua luôn được ngành BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Nhiều biện pháp quản lý được tăng cường. Bao gồm:

Ứng dụng công nghệ thông tin;

Phối hợp đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành. Từ đó đã tổ chức thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ BHXH kịp thời. Chi trả đúng người thụ hưởng chế độ;

Các quy trình, thủ tục chi trả, quản lý người hưởng được đơn giản hóa. Thực hiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng. Góp phần củng cố niềm tin của người thụ hưởng đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Tags: , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *