Yếu tố nào giúp các nước ASEAN thích nghi với cơ cấu nền kinh tế mới?

Vị thế và cơ đồ kinh tế Việt Nam trong ASEAN

Thực tế các nước ASEAN luôn mong muốn hỗ trợ và cùng nhau phát triển vững mạnh nền kinh tế. Cho nên các nước đối tác trong khu vực không ngừng thảo luận với cộng […]