Tìm hiểu về trái phiếu, sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu

Tìm hiểu về trái phiếu, sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu

Trong thị trường chứng khoán chúng ta vẫn thường nge qua 2 thuật ngữ cổ phiếu và trái phiếu của công ty. Được biết đầu tư trái phiếu là một hình thức đầu tư an toàn và hiệu quả. Nhất là trong bối cảnh kinh tế đang khủng hoảng và có nhiều biến động. Vậy thực ra bản chất của trái phiếu nghĩa là gì? Trái phiếu mang những đặc điểm gì và gồm những loại nào? Phân biệt sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu. Nếu bạn là một người đang muốn tìm hiểu trái phiếu thì đừng bỏ lỡ thông tin bài viết ngay sau đây của Bảng tin chứng khoán chia sẻ nhé!

Thế nào là trái phiếu?

Thế nào là trái phiếu?

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể. Tức là mệnh giá của trái phiếu, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

Trái phiếu có đặc điểm gì?

 • Người phát hành trái phiếu có thể là doanh nghiệp (gọi là trái phiếu doanh nghiệp). Hay một tổ chức của chính quyền công như: Kho bạc nhà nước (gọi là trái phiếu kho bạc) hoặc chính quyền (gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ).
 • Bất cứ cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ đều có thể mua trái phiếu hay trái chủ. Trên trái phiếu có thể ghi tên trái chủ gọi là trái phiếu ghi danh hoặc không được ghi tên thì gọi là trái phiếu vô danh.

Trái phiếu có đặc điểm gì?

 • Người cho nhà phát hành trái phiếu vay tiền gọi là trái chủ. Trái chủ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về hiệu quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành phải có nghĩa vụ thanh toán số nợ theo cam kết trong hợp đồng cho vay.
 • Trái phiếu đem lại nguồn thu là tiền lãi, đây là khoản thu cố định thường kỳ. Và nó không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.
 • Bản chất trái phiếu là chứng khoán nợ, do đó trường hợp công ty bị giải thể hay phá sản. Thì cổ phần của công ty trước hết phải được thanh toán cho những người nắm giữ trái phiếu trước như một nghĩa vụ bắt buộc. Sau khi trả nợ trái phiếu, cổ phần mới được chia cho các cổ đông.

Trái phiếu được phân thành nhiều loại

Việc phân loại trái phiếu sẽ theo các tiêu chí khác nhau như. Bao gồm người phát hành, lợi tức, mức độ đảm bảo thanh toán, hình thức và tính chất trái phiếu.

Phân loại lợi tức trái phiếu

 • Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.
 • Trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi): Là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có sự khác nhau. Và được tính theo một lãi suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu.
 • Trái phiếu có lãi suất bằng không: Là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi. Nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu). Và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

Phân loại theo người phát hành

 • Trái phiếu của Chính phủ: Đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ. Chính phủ phát hành trái phiếu để huy động tiền nhàn rỗi trong dân và các tổ chức kinh tế, xã hội. Chính phủ luôn được coi là Nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường. Vì vậy, trái phiếu Chính phủ được coi là loại chứng khoán có ít rủi ro nhất.
 • Trái phiếu của doanh nghiệp: Là những trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành để tăng vốn hoạt động. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại và rất đa dạng.
 • Trái phiếu của ngân hàng và các tổ chức tài chính: Các tổ chức này có thể phát hành trái phiếu để tăng thêm vốn hoạt động.

Phân loại dựa vào hình thức trái phiếu

 • Trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu không ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi.
 • Trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu có ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành.

Phân loại dựa vào tính chất trái phiếu

 • Trái phiếu có thể chuyển đổi: Là loại trái phiếu của công ty cổ phần mà trái chủ được quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó. Việc này được quy định cụ thể về thời gian và tỷ lệ khi mua trái phiếu.
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: Là loại trái phiếu có kèm theo phiếu. Cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.
 • Trái phiếu có thể mua lại: Là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần hay toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán

Trái phiếu bảo đảm: Là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất khả năng thanh toán. Thì trái chủ có quyền thu và bán tài sản đó để thu hồi lại số tiền người phát hành còn nợ. Trái phiếu bảo đảm thường bao gồm một số loại chủ yếu sau:

 • Trái phiếu có tài sản cầm cố: Là loại trái phiếu bảo đảm bằng việc người phát hành cầm cố một bất động sản để bảo đảm thanh toán cho trái chủ. Thường giá trị tài sản cầm cố lớn hơn tổng mệnh giá của các trái phiếu phát hành. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho trái chủ.
 • Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ: Là loại trái phiếu được bảo đảm bằng việc người phát hành. Thường là đem ký quỹ số chứng khoán dễ chuyển nhượng mà mình sở hữu để làm tài sản bảo đảm.
 • Trái phiếu không bảo đảm: Là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật bảo đảm. Mà chỉ bảo đảm bằng uy tín của người phát hành.

Trái phiếu và cổ phiếu có gì khác nhau?

Khi một nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp, có nghĩa là họ cho công ty đó vay tiền. Ngược lại, khi một nhà đầu tư mua cổ phiếu, nghĩa là họ mua một phần của công ty. Giá trị của các cổ phiếu tăng và giảm đi theo giá trị của công ty. Cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Trái phiếu và cổ phiếu có gì khác nhau?

Với trái phiếu, nhà đầu tư sẽ chỉ được nhận lãi mà thôi. Nếu một công ty bị phá sản, công ty sẽ ưu tiên tiền trả nợ cho chủ sở hữu trái phiếu của mình cùng các chủ nợ khác trước các cổ đông trong công ty. Do vậy, việc đầu tư vào trái phiếu được đánh giá là an toàn hơn cổ phiếu.

Trên đây là các quy định về: Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Có đặc điểm thế nào? Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề này, độc giả vui lòng tham khảo thêm nhiều thông tin bài viết liên quan đến trái phiếu tại Bảng tin chứng khoán nhé!

Tags: , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *