Thương nhân Trung Quốc chốt 3 vạn tấn vải thiều Lục Ngạn

Thương nhân Trung Quốc chốt 3 vạn tấn vải

Vải thiều được biết là đặc sản nổi tiếng của huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang. Quả vải thiều Lục Ngạn khi nó chín có màu đỏ tươi, cùi khá dày hạt nhỏ, rất […]